Linkit

 

Ammattikielten ja -viestinnän opetuksen kehittäminen

Suvi-verkoston blogi

DILAPORT - The Digital Language Portfolio

KIVA  - Kielten verkko-opetushanke  

KIEPO – Kielikoulutuspoliittinen projekti

AHOT korkeakouluissa. Kielet ja viestintä.

Kieli- ja viestintäosaaminen osana ammattitaitoa. Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista.

Henkilökunta kaivosopissa. Kielten ja viestinnän opettajien kokemuksia työharjoittelusta. Lapin ammattikorkeakoulu.

Ammatilliset ruotsin opettajat opetuksen kehittäjinä -  Digitalisaatio ja yhteistyö fokuksessa

Ideoi, kokeile ja kehitä!: Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa

Tutkimuksia ammattikielten ja -viestinnän alalta

Kettunen, J. 2017. Career practitioners’ conceptions of social media and competency for social media in career services. Väitöskirja.

Aaltonen, K. 2003. Pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhde. Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa. Väitöskirja.
          

Huhta, M.2010. Language and Communication for Professional Purposes - Needs Analysis Methods in Industry and Business and their Yield to Stakeholders. Doctorial dissertation.

Huhta, M., Ala-Louko, R., Hopeela, J., Pitkäjärvi, M., Talman, K. 2011. Englanninkielinen korkeakouluopetus. Opettajien viestintäkompetenssien arviointi ja kehittämissuositukset.

Johnson, E. 2011. Kieltenopettajaksi tuleminen ammattikorkeakoulun muutosmaisemassa. Väitöskirja.

Kammonen, L. 2012. Englannin opetuksen integrointi ammattikorkeakoulussa.

Kostiainen, E. 2003. Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena. Väitöskirja

Rajander, T. 2008. Opetuksen integraatio. Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointimahdollisuudet ammattikorkeakoulussa.

Työelämän kieliosaaminen ja kielitaitotarpeet

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2014.

Airola, A. 2014. Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä. Karelia ammattikorkeakoulu.

Työelämässä tarvitaan yhä usempia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009.

Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista. Tekniikan akateemisten liitto TEK 2009.

Kielikoulutuspoliittisen verkoston Kieliparlamentin kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista

 

Konferensseja

 Eurocall Conferences

 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI) kongressikalenteri

IATEFL Conferences

 

Yhdistyksiä, järjestöjä ja verkostoja

The Association for Business Communication (ABC)

Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Suvi-verkosto (Ammattikorkeakoulujen suomen ja viestinnän opettajat)

 

 

Image: FreeDigitalPhotos.net