Proflang

Kevätpäivät 2011. Kuva:Esko Johnson
Kevätpäivät 2011. Kuva:Esko Johnson

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflang ry toimii professionaalisen kielten ja viestinnän alan ammatillisen kehittymisen foorumina alasta kiinnostuneille: korkeakoulujen opettajille, yrityssektorin kielikoulutukseen, kielenkääntäjille, viestinnän ammattilaisille, tutkijoille. Yhdistys on rekisteröitynyt.

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflang

  • osallistuu kielikoulutuspoliittiseen keskusteluun tuomalla esiin ammattikielten ja viestinnän näkökulmaa yhteiskunnassa
  • toimii rinnakkaiskielisyyden, monikielisyyden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi
  • edistää ja tukee ammattikielten ja viestinnän alan oppikirjojen, artikkelien, selvitysten ja tutkimusten syntymistä  
  • selvittää työelämän kielitaidon ja viestinnän haasteita kielitaidon tarvekartoitusten ja muun tutkimuksen avulla
  • edistää tietämystä kielenkäytön ja terminologian kehittymisestä eri aloilla
  • pyrkii siirtämään hyviä käytäntöjä alalta toiselle esim. toimimalla erilaisissa kielten verkostoissa
  • toimii muilla tavoin edistääkseen ammattikielten ja viestinnän kehitystä-  jakaa stipendejä ammattikielissä ja -viestinnässä hyvin menestyville opiskelijoille sekä jakaa palkintoja kielten ja -viestinnän alalla kunnostauneille ammattilaisille
  • hakee rahoitusta yllämainittuihin tarkoituksiin.