Proflangin kevätpäivät 2014

Kevätpäivillä 2014 Turussa

 

AMMATTIKIELIÄ KETTERÄSTI!

Smart Professional Languages!

Fackspråk i tiden!

Proflangin neljännet kevätpäivät pidettiin 22.–23.5.2014 Yrkeshögskolan Noviassa Turussa.

Joustavuus ja kyky omaksua uutta ovat tulevaisuuden työelämäkompetensseja. Kevätpäivillä pohdittiin, miten kielten- ja viestinnän opetus pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen.

Lisäksi kevätpäivillä käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten työelämän kielitaitotarpeita, elinikäistä oppimista, ammatillista pedagogiikkaa sekä kielten ja viestinnän projekteja.

Vuoden 2014 Proflangin tunnustuspalkinnon sai Tkt Marjatta Huhta, joka on merkittävästi edistänyt ammattikielten ja –viestinnän opetusta Suomessa.

Kuvia kevätpäiviltä 2014.

Esitysten materiaalit on saatavissa Materiaalipankissa.