Toiminta

Osallistujia Proflangin kevätpäivillä 2011. Kuva: Esko Johnson

 

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflang toimii monin eri tavoin ammattikielten ja -viestinnän opetuksen ja kehittämisen edistämiseksi. Yhdistys muun muassa

  • osallistuu kielikoulutuspoliittiseen keskusteluun tuomalla esiin ammattikielten ja viestinnän näkökulmaa yhteiskunnassa
  •  toimii rinnakkaiskielisyyden, monikielisyyden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi
  • edistää ja tukee ammattikielten ja viestinnän alan oppikirjojen, artikkelien, selvitysten ja tutkimusten syntymistä  
  • selvittää työelämän kielitaidon ja viestinnän haasteita kielitaidon tarvekartoitusten ja muun tutkimuksen avulla
  • edistää tietämystä kielenkäytön ja terminologian kehittymisestä eri aloilla
  • pyrkii siirtämään hyviä käytäntöjä alalta toiselle esim. toimimalla erilaisissa kielten verkostoissa
  • toimii muilla tavoin edistääkseen ammattikielten ja viestinnän kehitystä
  • jakaa stipendejä ammattikielissä ja -viestinnässä hyvin menestyville opiskelijoille
  • hakee rahoitusta yllämainittuihin tarkoituksiin.