Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys perustettu vaalien alla

30.3.2011

 

                                                            Tiedote
                                                            julkaisuvapaa
 
Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys perustettu vaalien alla
Suomeen on perustettu Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys. Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys on perustettu tuomaan esille tuomaan esiin työelämän monikielisyyden tarpeita kielikoulutuspoliittisessa keskustelussa. Kansainvälistyvä työelämä tarvitsee henkilöstöä, joka pystyy toimimaan useilla eri kielillä monikulttuurisssa ympäristössä niin ulkomailla kuin kotimaassa. Nykyinen kielikoulutuspolitiikka ei riittävästi tule monikielitaitoisuutta. Toiminta on alkanut vuoden 2011 alusta. 
 
Yhdistyksessä toimii ammattikielten ja viestinnän alan asiantuntijoita: korkeakoulujen opettajia, viestinnän ammattilaisia, yritysten kielikouluttajia, kielenkääntäjiä, tutkijoita ja kielikoulutuspolitiikan asiantuntijoita.
 
Yhdistyksen ensimmäisillä Ammattikielten ja -viestinnän kevätpäivillä 17.-18.5. 2011 ovat edustettuina niin yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatillinen toinen aste ja viestinnän asiantuntijat. Tilaisuuden avaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ent kansleri Matti Lehti yhdessä rehtori Marja-Liisa Tenhusen kanssa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Ideapaja nimeltä Ammattikieliä innostavasti! esittelee ammattikielen ja viestinnän parhaita käytäntöjä eri koulutusasteilta. Kielikoulutuspoliittisen verkoston edustaja Taina Saarinen Jyväskylä yliopistosta selvittää valtakunnallista kielivarantotilannetta. Maailman suurten kielten opettajat sekä suomen kielen ja viestinnän opettajat pohtivat ammattikielen sovelluksia oman kielen opetukseen. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii TkT, yliopettaja Marjatta Huhta Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana kielikeskuksen päällikkö Ritva
Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksesta.
 
Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta yhdistyksen verkkosivuilta http://ammattikieltenyhdistys.yhdistysavain.fi/