AMK kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin tiedote

11.1.2012

Ammattikorkeakoulujen Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi (ent. Arenen kielityöryhmä) on vuonna 2011 saanut päätökseen seuraavat asiat.

1. Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset on päivitetty vastaamaan v. 2011 tilannetta. Uusia ovat mm. NQF- ja EQF- kuvaukset (kohta 1), kypsyysnäytteen arviointi (kohta 4), integrointisuositus (kohta 8) sekä AHOT- suositukset (kohta 10).

2.  Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten opetuksen kommunikoinnista on tehty arviointi ja kehittämissuositukset työryhmässä, johon kuului useiden ammattikorkeakoulujen edustajia. Vastauksia kyselyyn tuli 20 ammattikorkeakoulusta. Vastaajina oli 140 koulutusvastaavaa ja opettajaa sekä 417 opiskelijaa, osa suomeksi, osa englanniksi. Raportti sisältää aineistoon ja aiempaan tutkimukseen pohjaavat kehittämissuositukset. Sisällöstä lyhyesti:

Opettajakompetenssin vahvuuksiksi vastaajat tunnistivat mm. opettajan luontevan viestinnän opetus- ja ohjaustilanteissa, opettajan joustavan asenteen, ammattiterminologian hallinnan sekä hyvän opettaja-opiskelija-vuorovaikutussuhteen. Kehityskohteita löytyi runsaasti. Opetuksen laatua verottavat kielitaidon heikkous, erityisesti ääntämys, ja selkeyden puute, mukaan lukien oppimateriaalin ilmaisun epäselvyydet. Opetuksessa tulisi ottaa paremmin huomioon monikulttuurisuus niin kontakti- kuin verkko-opetuksessakin. Materiaalin saatavuudesta vain suomeksi tai ruotsiksi saatiin runsasta palautetta; materiaalit ovat vain osittain englanniksi. Sama kielikommentti koskee paitsi opettajien materiaalia myös korkeakoulun tiedotuksia, IT-tukea, lukujärjestyksiä ja muuta ohjausta. Suomen kielen käyttöä monikielisessä ryhmässä tulisi rajoittaa. Myös opinnäytetyön ohjauksesta ja akateemisen kirjoittamisen ohjauksesta annettiin kriittistä palautetta. Tarkempi selostus annetaan usein suomen/ruotsin kielellä, ylimalkainen englanniksi.

Työryhmä esittää ehdotuksen ammattikorkeakoulun johdon kehittämisprosessiksi sekä kehittämisvaihtoehtoja kolmeentoista eri kehittämishaasteeseen. Kehittämisehdotuksiin kuuluvat mm. yhteisten käytäntöjen sopiminen kuten mm. englanti opetus- ohjaus- ja neuvontakieleksi tai materiaalikäytännöt. Muita ehdotuksia annetaan mm. kielitaidon kehittämiseen, monikulttuurisuuden huomioimiseen, kirjoittamisen ohjaukseen sekä opettajien rekrytointiin.

Raportin julkaisee Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Huhta M., Ala-Louko, R, Hopeela J., Pitkäjärvi M. ja Talman K. (2011) Englanninkielinen korkeakouluopetus – opettajien viestintäkompetenssin arviointi ja kehittämissuositukset. Raportin sähköiseen versioon tulee linkki asiantuntijatiimin sivustolta.

Aineistosta on lisäksi tehty englanninkielinen tuotantotalouden Master’s-työ: Tohtahun, Gulnara (2011) Service for Teacher Competences.

3. Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin kausi päättyy 31.7.2012 ja kokoonpano muuttuu.  Tiimi lähettää ammattikorkeakouluille ohjeen ehdokkaiden nimeämiseksi asiantuntijatiimiin 1.8.2012 alkavaksi kaudeksi. Valinta tehdään Kielten ja viestinnän vastuuopettajien päivillä 2.-3.2.2012.