Englanninkielinen korkeakouluopetus

22.1.2012

Englanninkieliestä opetuksesta ammattikorkeakouluissa on tehty selvitys, jonka raportissa analysoidaan englanninkielisen opetuksen haasteita ammattikorkeakouluissa ja esitetään keinoja opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi yhä kasvavassa kansainvälisen koulutuksen paineessa.

Englanninkielisten koulutusohjelmien lisääntyessä myös opetukseen liittyvät haasteet ovat nousseet keskusteluun suomalaisissa ammattikorkeakouluissa.

Raportissa keskitytään tarkastelemaan ammattikorkeakouluopettajien osaamista kielen ja viestin-nän, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen, opetusmenetelmien ja toimintaympäristön kehittämisen näkökulmista. Raportin tulokset tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategiaa ja hyödyntävät myös yliopistosektorin englanninkielisen opetuksen osaamisen kehittämistyötä.

Analyysin on toteuttanut ja kirjoittanut työryhmä, jonka kielten vastuuopettajat ovat nimenneet vuonna 2009.

Raportti on ladattavissa PDF-muodossa osoitteessa:

https://arkki.ramk.fi/RAMK/julkaisutoiminta/Julkaisut/RAMK%20C%2026_Englanninkielinen%20korkeakouluopetus.pdf


Painetun raportin tiedot:

Huhta Marjatta, Ala-Louko Ritva, Hopeela Janne, Pitkäjärvi Marianne ja Talman Kirsi. 2011. Englanninkielinen korkeakouluopetus - Opettajien viestintäkompetenssien arviointi ja kehittämissuositukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C nro 26.

Painettua raporttia voi tilata Granumin tai RAMK:n julkaisutoiminnan kautta.