Mitä puhuu juristi, automaatioinsinööri ja sairaanhoitaja työssään? - Suomalaisia parhaita käytäntöjä ammattikielen ja -viestinnän opetukseen

15.3.2013

Tiedote, maaliskuu 2013

Mitä puhuu juristi, automaatioinsinööri ja sairaanhoitaja työssään?
- Suomalaisia parhaita käytäntöjä ammattikielen ja -viestinnän opetukseen

Yksi maailman merkittävimmistä opetusalan kustantajista, brittiläinen Cambridge University Press, on julkaissut kirjan työelämän kieli- ja viestintätaitokartoituksista, joiden avulla voidaan selvittää mitä opettaa erikoisalojen kieli- ja viestintäkursseilla. Työ perustuu useisiin tutkimuksiin, joita on tehty EU-alueella.  Esimerkkeinä alojen kuvauksista ovat koneautomaatio- ja tietotekniikka, oikeustiede ja terveydenhoito. Ydinsisältönä on, että työelämän kannalta oleellinen osaaminen on kokonaisvaltaisempaa kuin sanojen opettelu. Viestintäosaamisen kuuluvat kielenkäyttötilannetuntemuksen lisäksi ammattialan puhekäytäntöjen ja organisaatioiden tuntemus. Viestintäkäytännöt on nyt helppo selvittää kehitetyn työkalun avulla, jonka kirja kuvaa.

Kirja on monikulttuurisen yhteistyön tulos. Suomesta tekijöinä ovat suomalaiset Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja TkT Marjatta Huhta, ammattikorkeakoulu Centrian yliopettaja FT Esko Johnson, Helsingin työväenopiston johtava opettaja Heikki Tulkki sekä Heidelbergin yliopiston professori FT Karin Vogt. Oikeustieteen kuvaukset on tehty Puolassa, tietotekniikan Bulgariassa. Terveydenhoito on selvitetty Suomessa, Metropoliassa, tekijöinä lehtorit Mirja Järvinen ja Katja Hämäläinen. Kirja sisältää tarvekartoitustyökalun opastuksen lisäksi oppimisaktiviteettejä, joita on kokeiltu Metropolia ammattikorkeakoulussa Marjatta Huhdan johdolla.

Huhta, M., Vogt, K., Johnson, E. and Tulkki, H. (2013) Needs Analysis for Language Course Design. A holistic approach to ESP. ISBN978-0-521-12814-0

Lisätietoja: Marjatta Huhta marjatta.huhta@metropolia.fi  050 5973257