Lehdistötiedote 19.5.2014

23.5.2014

Marjatta Huhta 23.5.2014
Marjatta Huhta 23.5.2014

Ammattikieliä ketterästi! – ammattikielten ja -viestinnän yhdistyksen, Proflangin kevätpäivillä keskustellaan elinikäisestä kielenoppimisesta ja ketterästä kielitaidosta sekä luovutetaan Ammattikielten ja
-viestinnän pioneeri -palkinto

19.5.2014

 

Tiedote                                                            julkaisuvapaa 19.5.2014

Joustavuus ja kyky omaksua uutta ovat tulevaisuuden työelämäkompetensseja. Proflang ry:n kevätpäivillä pohditaan, miten kielten- ja viestinnän opetus pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen.

Turussa 22.–23.5.2014 järjestettävät Proflangin kevätpäivät tarjoavat ammattikielten ja -viestinnän ammattilaisille uusia ideoita ja työkaluja. Koulutuspäivien teemana on AMMATTIKIELIÄ KETTERÄSTI – Smart Professional Languages!

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflang toimii alansa ammatillisen kehittymisen foorumina kaikille alasta kiinnostuneille: korkeakoulujen opettajille, yrityssektorin kielikoulutukselle, kielenkääntäjille, viestinnän ammattilaisille ja tutkijoille. Neljännet kevätpäivänsä järjestävä yhdistys tarjoaa Turussa luentoja ja teemaryhmiä muun muassa Euroopan-laajuisesta yhteistyöstä ammattikielten ja –viestinnän ammattilaisten kesken, virtuaalisista oppimisympäristöistä, monikielisyydestä sekä suomen kielestä ja viestinnästä.

Lisäksi kevätpäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita, kuten työelämän kielitaitotarpeita, elinikäistä oppimista, ammatillista pedagogiikkaa sekä kielten ja viestinnän projekteja.

Tänä vuonna Proflang jakaa tunnustuspalkinnon henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt ammattikielten ja –viestinnän opetusta Suomessa. Tkt Marjatta Huhta on mm. aloittanut käytännön tehdä yritysten kieli- ja viestintätarvetutkimuksia Suomessa, julkaissut alan tutkimustietoa ja viestinnän oppikirjoja sekä kouluttanut ammattikielen opettajia Suomessa ja EU:ssa. Tunnustukseksi tästä ansiokkaasta työstä Marjatta Huhta saa Ammattikielten ja -viestinnän pioneeri -kunniakirjan sekä rahapalkinnon. Proflang palkitsee Marjatta Huhdan kevätpäivien yhteydessä, Yrkeshögskolan Novian tiloissa.

Proflangin kevätpäivillä 2014 julkaistaan myös kielten ja viestinnän opetuksen integrointia käsittelevä julkaisu Kieli- ja viestintäosaaminen osana ammattitaitoa. Teos avaa työelämälähtöisiä toteutusmahdollisuuksia kielten ja viestinnän opetuksen sekä ammattiaineiden opetuksen integrointiin niin ammattikorkeakouluissa kuin ammatillisessakin koulutuksessa. Teoksen artikkelit perustuvat eri kielten ja viestinnän opettajien ja eri ammattialojen opettajien yhteistyössä toteuttamiin opintojaksoihin sekä muihin kieltenopettajien integrointikokemuksiin. Kirjoittajat toimivat opettajina Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa.

Integroinnin vahvuutena on, että siinä kieli- ja viestintätaitoja kehitetään osana työelämän sosiokulttuurista kenttää eikä erillisenä saarekkeena. Näin saavutetaan hyviä oppimistuloksia ja pysytään ajan tasalla työelämän käytänteissä – samalla niitä uudistaen.

Kevätpäivät kokoaa taas ammattikielten ja -viestinnän opettajat yhteen ja tarjoaa foorumin ammatilliselle yhteistyölle, mahdollisuuden oppia yhdessä ja solmia kontakteja. Ohjelmaan sisältyy myös verkostoitumista alan ammattilaisten kanssa idyllisessä Turun vanhassa kaupunkikeskustassa, Vanhan suurtorin kupeessa, sekä mukavaa illanviettoa Aboa Vetus -museon ravintolassa.

Ohjelma ja lisätiedot: www.proflang.org
Osoite: Yrkeshögskolan Novia, Campus Nunnegatan, Nunnankatu 4, 20700 Turku
Ajankohta: 22.–23.5.2014

Lisätietoja:

Eija Torkinlampi, puheenjohtaja, eija.torkinlampi@cou.fi
Ritva Ala-Louko, varapuheenjohtaja, ritva.ala-louko@lapinamk.fi