Ehdotuksia ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositusten päivittämiseksi

19.12.2018

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuosituksia ollaan päivittämässä. Suositukset on luettavissa:

https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf

Millaisia muutoksia, tarkennuksia tai lisäyksiä suositukset kaipaavat?

Tarkoitus on kerätä päivitysehdotuksia mahdollisimman laajalti kielten ja viestinnän opettajilta. Ohessa padlet-linkki, jonne päivitysehdotuksia voi tehdä, tai vaihtoehtoisesti voitte lähettää suoraan Aria Kanervalle aria.kanerva@lamk.fi tai Tarmo Ahvenaiselle tarmo.ahvenainen@xamk.fi

https://padlet.com/tarmo_a_ahvenai/3gbd4mrikbbs

Päivitysehdotukset tulee lähettää 31.1 mennessä, jonka jälkeen niitä työstetään helmikuun vastuuopettajatapaamisessa.