Pedaforum 2023 - Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 7.6.2023

8.5.2023

Ammattikorkeakoulujen päivitetyt Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ovat esittelyssä Korkeakoulupedagogiikan päivillä – Pedaforum 2023 Kielten ja viestinnän käytäntösuositukset ammattikorkekouluissa 2023 7.6.2023

Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset laadittiin ensimmäisen kerran Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toimeksiannosta vuonna 2006. Suosituksia on päivitetty vuosina 2011 ja 2016. Vuoden 2023 päivityksen taustalla on kielten ja viestinnän opetuksen muuttunut toimintaympäristö: opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet ja opiskelijaryhmät muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi.

Käytäntösuositukset on laatinut kahdeksanjäseninen ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien Asiantuntijatiimi yhdessä valtakunnallisen vastuuopettajaverkoston kanssa.

Pedaforum 2023 -päivillä käytäntösuosituksia esittelevät:

Kaarina Murtola, Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja, Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien asiantuntijatiimi

Tuija Tolonen-Kytölä, Koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu

 

Pedaforum 2023 -ohjelma