Proflang-stipendi ammatillisen viestintätaidon osoittamisesta (300–500 €)

7.6.2023Proflang lanseeraa syksyllä 2023 Proflang-stipendin, joka jaetaan vuosittain ammattikorkeakoulun tai ammatillisen toisen asteen opiskelijalle ammatillisen viestintätaidon osoittamisesta (300–500 €).

Stipendiä voi ehdottaa Proflang ry:n jäsen, mutta opiskelija tekee hakemuksen.

  • Hakijat voivat edustaa ammatillista toista astetta tai ammattikorkeakoulua
  • Stipendiä voi hakea myös työryhmälle
  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat jäävejä, eivätkä voi ehdottaa stipendin saajaa, koska ovat päättämässä stipendien jakamisesta
  • Stipendi voidaan jakaa vuorovuosittain keväällä tai syksyllä sen mukaan, onko vuorossa Proflangin kevätpäivät vai ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät
  • Stipendiä ei ole pakko jakaa, elleivät hakijat täytä hakukriteereitä
  • Hakemukset tulee jättää joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Stipendiä voivat hakea:

  • Tutkinto-opiskelijat, jotka ovat olleet ulkomailla työharjoittelussa/työssä ja käyttäneet työtehtävissä vierasta kieltä
  • Tutkinto-opiskelijat, jotka ovat olleet ammatillisen viestinnän työtehtävissä äidinkielellä, muulla kotimaisella kielellä (suomi, ruotsi, saame) tai vieraalla kielellä Suomessa
  • Kansainväliset tutkinto-opiskelijat, jotka ovat olleet Suomessa työharjoittelussa/työssä suomen kielellä
  • Tutkinto-opiskelijat, jotka ovat olleet ammatillisissa viestintään liittyvissä projekteissa.

Stipendi pohjautuu jo toteutuneeseen opintojen aikaiseen työhön tai ansioon, opiskelijan tulee osoittaa stipendin edellyttämä ansio hakemuksessa.

Stipendien hakuaika on jatkuva, ja stipendiehdotuksia otetaan vastaan 5.9.2023 alkaen. Ensimmäinen stipendi jaetaan Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän päivillä Jyväskylässä 5.–6.10.2023.

Tarkemmat tiedot vuoden 2024 Proflang-stipendin hakumenettelystä:
aria.kanerva@lab.fi

 

Proflangin jäseneksi voit liittyä: https://www.proflang.org/liity/

Proflangin hallitus